» ZÁTĚŽ A STRES
ZÁTĚŽ A STRES - JAK ÚČINNĚ ZVLÁDNOUT STRESOVÉ SITUACE A PŘEDEJÍT SYNDROMU VYHOŘENÍ
v.s. 20133
Přednáší: Mgr. et Mgr. František Zakopal - Psycholog, lektor osobního rozvoje. Jedná se o erudovaného lektora, který svými přednáškami se zaměřuje zejména do oblasti prevence proti škodlivému stresu. V současné době pracuje na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově jako školní psycholog a psycholog Centra pro pastoraci nemocných arcibiskupství v Olomouci.
Termín: úterý 24. listopadu 2020, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

 

bude předáno po ukončení semináře

 

 

PROGRAM: 

Cílem vzdělávacího programu je:

­ < kognitivní cíl: pochopení a prohloubení probíraných pojmů a vztahů mezi nimi v oblasti stressmanagementu
v souladu s nejnovějšími trendy Evropské unie;

­ < afektivní cíl: nácvik praktických dlouhodobě celosvětově etablovaných psychorelaxačních technik zaměřených na zvládání stresových situací a jako prevence burn out syndromu;

OBSAH: 

  • prohloubení nejnovějších poznatků z oblasti stressmanagementu a resilience – jejich aplikace na zastávané vedoucí pozici s cílem přesahu ke svým podřízeným;
  • prohloubení poznatků z oblasti současné psychosomatiky zaměřené na zvýšení výkonu pracovníků;
  • analýza příčin vzniku krizových situací u vedoucích pracovníků a v pracovních kolektivech, která z dlouhodobého hlediska snižuje výkon zaměstnanců;
  • nalezení konkrétních nástrojů vedoucích k odbourání škodlivého stresu v pracovních kolektivech a tím přispět ke zvýšení výkonu zaměstnanců;
  • wellbeing jako základní předpoklad vedoucí ke zdravému životnímu stylu, prevenci distresu a burn out syndromu, jako jediného nástroje vedoucí k udržení a rozvoji výkonu pracovníků;
  • prohloubení dlouhodobě etablovaných psychorelaxačních technik, jejich zařazení v praxi v pozici vedoucích i podřízených s cílem jejich osobnostního rozvoje;
  • nalezení možností jednotlivých úřadů/firem s cílem praktického užití psychorelaxačních technik a zajistit zvýšení produktivity práce;
  • využití dotazníků zaměřených do oblasti stresu, resilience a burn out syndromu, které pomohou zvýšit výkon pracovníků;

 

Vzdělávací program probíhá interaktivní formou. Jednotliví účastníci analyzují a zvládají svoji situaci a situaci u svých podřízených pracovního kolektivu úřadu/firmy, s cílem zvýšit efektivitu práce.

PŘIHLÁSIT SE

MzRlN2UyN