» KATASTR NEMOVITOSTÍ
KATASTR NEMOVITOSTÍ - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA
v.s. 20147
Přednáší: Mgr. Lenka Vrzalová - Vedoucí oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, dlouholetá přednášková činnost, členka autorského kolektivu Komentáře k novému občanskému zákoníku.
Termín: 5. listopadu 2020 ZMĚNA TERMÍNU NA úterý 8. prosince 2020, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE.

 

PROGRAM: 

• Úvod – právní úprava, nejdůležitější změny.

• Stavba jako součást pozemku.

• Právo stavby jako nemovitá věc.

• Dva právní režimy jednotek.

• Rozestavěné budovy, rozestavěné jednotky.

• Materiální publicita katastru nemovitostí.

• Zápisy práv.

• Postupy v řízení o povolení vkladu.

• Další nová práva a poznámky zapisované do katastru.

• Dotazy a diskuze.

PŘIHLÁSIT SE

Y2RhM