» ASERTIVITA - NÁROČNÉ SITUACE
ASERTIVITA ● náročné situace ● asertivní komunikace
v.s. 20144
Přednáší: Mgr. Bc. Soňa Coufalová - Specialistka v oblasti pedagogiky a psychologie, má několikaleté zkušenosti v oblasti rozvoje osobnosti.
Termín: úterý 27. října 2020, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.790 Kč/ os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

 

bude předáno po ukončení semináře

 

PROGRAM: 

Seminář je určen pro: pracovníky ve státní správě, personalisty, vedoucí pracovníky, manažery
a všechny, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a asertivně komunikovat a chtějí se lépe prosadit
v pracovním i soukromém životě. 

Cíl: rozšířit si vědomosti a dovednosti v oblasti asertivity. 

Obsah:

 • Pasivní, agresivní a asertivní projevy těla.
 • Základní asertivní dovednosti zaměstnance veřejné správy.
 • Interaktivní program, jehož součástí je individuální a skupinová práce, praktické ukázky, hlavní zásady a pojetí asertivních postupů.
 • Nácvik asertivního prosazování požadavků.
 • Vliv manipulativního jednání na výsledek jednání.
 • Typy a projevy manipulace.
 • Techniky jak reagovat na ironii • útočnou kritiku • neoprávněnou kritiku apod.
 • Strategie komunikace s agresivním člověkem na úřadě • ukázka a nácvik.
 • Asertivní práva.
 • Asertivní techniky • technika otevřených dveří, negativní otázky, negativní aserce.
 • Umět přijímat a vyslovovat kritiku.
 • Diskuze • odpovědi na dotazy.

PŘIHLÁSIT SE

MmM4Z