» VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - NOVINKY SOUVISEJÍCÍ S ELEKTRONIZACÍ
v.s. 20112
Přednáší: Ing. Robert Páleník - Odborník na veřejné zakázky, působil jako ředitel odboru veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, též jako odborný konzultant v oblasti veřejných zakázek, v současné době působí v Projektové kanceláři Kraje vysočina jako specialista na veřejné zakázky, zabývá se poradenstvím a lektorskou činností.
Termín: úterý 6. října 2020, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE.

 

PROGRAM:   

Seminář je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na novinky související s elektronizací veřejných zakázek.

 

Obecná ustanovení a pravidla elektronické komunikace v zadávacích řízeních, elektronické nástroje a profil zadavatele (definice, předpokládaná hodnota, formy spolupráce zadavatelů, některé výjimky a smíšené zakázky).

◾ Zadávací podmínky, administrace průběhu zadávacích řízení (komise), technické podmínky, poskytování dokumentace, prohlídka, změny ZD, úprava subdodavatelství atd.

Podlimitní režim (zjednodušené podlimitní řízení).

Nadlimitní režim (podmínky pro použití druhů řízení, druhy řízení a postup v nich).

◾ Kvalifikace (principy, základní, profesní, technická a ekonomická způsobilost dodavatele).

◾ Otevírání, posouzení, hodnocení (pravidla pro mimořádně nízkou cenu a kritéria hodnocení) ve světle elektronické komunikace.

◾ Uzavření smlouvy a zrušení, uveřejnění smlouvy (registr smluv), podmínky změny smlouvy a dodatečných zakázek.

◾ Průběžná diskuse s účastníky v průběhu celého semináře.

PŘIHLÁSIT SE

MDk2O