» SOC.PRÁCE-ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ
METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - aktuální informace k změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR
v.s. 20132
Přednáší: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA - Vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy, odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti.
Termín: čtvrtek 19. listopadu 2020, 9.00-cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MPSV ČR - SP/PC.

 

PROGRAM:  

Aktuální informace k změnám v legislativě.

• Metody a postupy sociální práce na obcích se zaměřením na osoby se zdravotním postižením.

Vedení spisové dokumentace, standardizovaný záznam sociálního pracovníka a GDPR.

• Problematika příjmové nedostatečnosti osob se zdravotním postižením, příspěvek na péči a dávky pro

   osoby se zdravotním postižením.

• Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění a nepojistných sociálních dávek.

• Podepisování smluv v návaznosti na ust. § 91 odst. 6 zákona o sociálních službách.

• Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat.

• Shrnutí, závěr. 

PŘIHLÁSIT SE

ZWVjY2E5OW