» DPH - OBCE, MĚSTA
DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL. MĚSTA PRAHY, KRAJŮ - nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - změny ZDPH od r. 2020 a dopad změn do praxe
v.s. 20113
Přednáší: Ing. Olga Hochmannová - Daňová poradkyně, specialistka na DPH, zabývá se ekonomickým i daňovým poradenstvím. Dříve působila na finančním úřadu a na Ministerstvu financí ČR. Je autorkou i spoluautorkou publikací k DPH, pravidelně publikuje odborné články.
Termín: úterý 6. října 2020, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

 akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

 

PROGRAM:  

Změny DPH 2020-2022.

■ Aktuální informace z oblasti DPH, nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - návrh na zásadní změny ZDPH od r. 2020 a 2021 a dopad změn do praxe u obcí, neziskových i podnikatelských subjektů. 

■ Předmět DPH u obcí a neziskových subjektů, činnosti, které jsou / nejsou předmětem daně, analýza činností, které subjekt vykonává – rozlišení mezi výkony veřejné správy a ekonomickými činnostmi.

■ Ekonomické činnosti zdanitelné a osvobozené od daně, sazby daně, činnosti osvobozené od daně, výčet a charakteristika.

■ Souvislost činnosti a nároku na odpočet daně, pravidla uplatňování odpočtu daně.

■ Pravidla pro uplatňování odpočtu daně – plný / krácený odpočet daně, poměrná část odpočtu daně, výpočet koeficientu, opravy, úpravy a vyrovnání odpočtu daně – vysvětlení postupů na samostatných příkladech.

■ Vybrané části ZDPH se zvláštnostmi pro obce, města, neziskové subjekty – režim přenesení daňové povinnosti, kontrolní hlášení.

■ Režim přenesení daňové povinnosti, DPH z manka, nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba, ručení za daň.

■ Stručná informace o návrzích novel ZDPH.

■ Diskuze, odpovědi na dotazy účastníků.

PŘIHLÁSIT SE

Nzg1MDZjZ