» PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - včetně novel
v.s. xxx
Přednáší: Ing. Ivana Grunerová - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, vedoucí oddělení odvolání a správní agendy Moravskoslezského kraje, dlouholetá lektorská činnost.
Termín: Termín není stanoven, 9.00-cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MPSV ČR - SP/PC.

 

PROGRAM: 

 1. Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků.
 2. Aktuální znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - příspěvek na péči - včetně novel.
 3. Příspěvek na péči ve vztahu k EU předpisům.
 4. Podmínky vzniku nároku na dávku.
 5. Pečující osoby.
 6. Stupně závislosti.
 7. Problematika sociálního šetření a obsah posudku lékařské posudkové služby.
 8. Výše příspěvku a možnosti jeho navýšení.
 9. Specifika řízení o dávce.
 10. Přechod nároku na dávku.
 11. Povinnost oprávněné osoby a osob pečujících.
 12. Přeplatky.
 13. Diskuse, zhodnocení.

PŘIHLÁSIT SE

NmM1OGZmZ