» VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA - KROK ZA KROKEM (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)
v.s. 20104
Přednáší: Ing. Bc. Michal Sklenář - Ředitel odboru kontroly v Ministerstvu pro místní rozvoj a externí pedagog na Vyšší odborné škole v Praze. V minulosti pracoval na pozici vedoucího Oddělení kontroly v Úřadu vlády České republiky, v soukromém sektoru na pozici Senior konzultanta v oblasti EU fondů a v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na pozici garanta kontrol a zástupce vedoucího oddělení.
Termín: čtvrtek 17. září 2020, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE.

 

PROGRAM:    

  • Zákon č. 255/2012 Sb. (kontrolní řád):

        - působnost, možné formy kontroly;

        - pověření ke kontrole, úkony předcházející zahájení kontroly a zahájení kontroly;

        - práva a povinnosti kontrolujícího/kontrolované osoby;

        - protokol o kontrole včetně povinných náležitostí;

        - námitky a jejich vyřízení;

        - ukončení kontroly.

 

  • Zákon č. 320/2001 Sb. (o finanční kontrole):

        - rozdíl mezi vnitřním kontrolním systémem a veřejnosprávní kontrolou;

        - účel a druhy kontrol;

        - principy "3E";

        - kontrolní skupina.                                                                                       

 

Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci souvisejících zákonů v praxi. 

Součástí semináře budou jednotlivé procesy kontroly objasněné na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů (včetně povinných náležitostí). 

V průběhu semináře budou prezentovány konkrétní příklady z praxe, týkající se daných oblastí.

PŘIHLÁSIT SE

MDUyNzJkNz