» SPRÁVNÍ ŘÁD PRAKTICKY
SPRÁVNÍ ŘÁD PRAKTICKY
v.s. 20056
Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku správního řádu, přestupkového zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, stavebního zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.
Termín: pondělí 19. října 2020, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

 

PROGRAM: 

• aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na ochranu veřejného zájmu;

• správní orgány: - příslušnost,

                          - podjatost,

                          - vedení řízení,

                          - doručování;

• účastníci řízení a zastoupení;

• úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu;

• průběh řízení v prvním stupni: - zahájení řízení a jeho průběh,

                                              - podklady pro vydání rozhodnutí,

                                              - dokazování.

• rozhodnutí o procesních otázkách v průběhu vedeného řízení: - přerušení,

                                                                                           - zastavení řízení;

• rozhodnutí, druhy vad rozhodnutí dle platné právní úpravy a nečinnost správního orgánu;

• zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty;

• opravné prostředky: - řádné a mimořádné,

                                 - soudní přezkum;

• diskuse, závěr.

PŘIHLÁSIT SE

MjQyY