» POZEMNÍ KOMUNIKACE
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
v.s. 20131
Přednáší: Mgr. Bc. David Mazánek - Právník odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Termín: čtvrtek 19. listopadu 2020, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM: 

1/ Rozdělení pozemních komunikací (zejm. specifika místních a účelových komunikací).

2/ Součásti a příslušenství pozemních komunikací (rozdíl mezi součástí a příslušenstvím, vymezení pozemní komunikace v prostoru).

3/ Příslušnost správních orgánů (problémy současné právní úpravy, možnosti změny příslušnosti).

4/ Připojování pozemních komunikací, řízení o uzavírce a objížďce, obecné a zvláštní užívání pozemních komunikací a další typy řízení.

5/ Odpovědnost vlastníka pozemní komunikace (za schůdnost, sjízdnost, za škody způsobené na sousedních nemovitostech).

6/ Majetkoprávní vztahy k pozemním komunikacím (nevypořádané vlastnictví pozemku, účelová komunikace jako právně samostatná věc,…).

7/ Základní informace o přestupcích na daném úseku.

8/ Dotazy a diskuze.

PŘIHLÁSIT SE

YTdjMjFjZ