» ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA
ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.
v.s. 20127
Přednáší: Mgr. Helena Peterová - Ministerstvo financí vrchní ministerský rada Oddělení legislativy a metodiky odboru Financování územních rozpočtů a programové financování. Působí  jako lektorka a zkušební komisař pro zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků v oboru finanční hospodaření územních rozpočtů, zkušební komisař pro úřednické zkoušky - státní služba.
Termín: čtvrtek 5. listopadu 2020, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.850 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE.

 

PROGRAM:

» Rozpočet a rozpočtový proces.

» Střednědobý výhled rozpočtu.

» Peněžní fondy.

» Dotace a návratné finanční výpomoci.

» Příjmy a výdaje rozpočtu obce nebo kraje.

» Rozpočtové provizorium.

» Rozpočtová opatření.

» Závěrečný účet.

» Porušení rozpočtové kázně.

» Přestupky.

» Organizace územních samosprávných celků.

» Organizační složka.

» Příspěvková organizace.

» Hospodaření dobrovolných svazků obcí.

PŘIHLÁSIT SE

MzQ3YWRj