» PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH úředníka
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH ÚŘEDNÍKA ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉHO CELKU včetně novely odměňování zaměstnanců od 1. 1. 2020
v.s. xxx
Přednáší: Mgr. Andrea Kovářová - Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, Právnická fakulta obor právní specializace - veřejná správa. Pracuje jako tajemnice Městského úřadu Bučovice.
Termín: Termín není stanoven, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM:    

  • Právní rámec - základní:

           Ústavní pořádek ČR.

           Zákoník práce – starý x nový.

           Občanský zákoník – starý x nový.

           Zákon o úřednících speciálním zákonem ve vztahu k zákoníku práce.

           Mnoho prováděcích předpisů a předpisů souvisejících.

           Aktuálně vztah subsidiarity ZP a NOZ (viz nález ÚS č. Pl. ÚS 83/06 ze dne12. 3. 2008).

  • Důležité pojmy.
  • Novela odměňování zaměstnanců od 1. 1. 2020.
  • Výběr vhodného úředníka, vedoucího úředníka.
  • Pracovněprávní poměr ve světle zákona o úřednících s návazností na zákoník práce.
  • Vznik pracovněprávního vztahu, adaptace a zkušební doba:

           Postup zaměstnavatele před přijetím úředníka do pracovního poměru.

           Den nástupu do práce úředníka.

           Adaptační proces a zapracování se do svěřené funkce úředníka.

  • Průběh pracovněprávního vztahu s důrazem na jeho změny.
  • Hodnocení a jeho důsledky v pracovněprávních vztazích.
  • Změna a skončení pracovního poměru.

PŘIHLÁSIT SE

MzY3OG