» ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA
ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona
v.s. xxx
Přednáší: PhDr. Irena Hajzlerová - Dříve pracovala jako ředitelka Státního okresního archivu Karviná, nyní působí jako Inspektorka spisové služby při Zemském archivu v Opavě, autorka publikace ke spisové službě.
Termín: Termín není stanoven, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

 

PROGRAM:   

 1. Základní charakteristika zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších platných předpisů a prováděcívyhlášky č. 259/2012 Sb., která byla novelizována vyhláškou 283/2014 Sb., s platností od 1. 1. 2015:
 • spisová služba, její smysl a poslání, předmět spisové služby;
 • elektronická spisová služba, práce s digitálními daty v návaznostina novelu zákona o archivnictví a spisové službě. 
 1. Organizace práce s dokumenty ve státní správě:

          -   příjem, třídění, označování a evidence dokumentů, podací deník;

          -   elektronické dokumenty a elektronické systémy spisové služby

          -   oběh, vyřizování, podepisování, odesílání dokumentů.

 1. Nová povinnost používání datových schránek orgánů veřejné moci – jak správně evidovat a ukládat dokumenty doručené prostřednictvím datových schránek.
 2. Tvorba spisu - spojováním dokumentů, - pomocí sběrného archu.
 3. Tvorba Spisového řádu – spisový řád jako vnitřní směrnice organizace, včetně spisového a skartačního plánu.
 4. Ukládání a vyřazování dokumentů: - příruční registratura, - spisovna, kritéria pro vytvoření spisovny, - archivní kniha, - vyřazování dokumentů, - skartační řízení, - skartační návrh, skartační seznamy, - správná likvidace dokumentů typu „S“. 
 5. Spisová rozluka.
 6. Vedení spisové služby v mimořádných situacích. 
 7. Diskuse a dotazy: - diskuse, zodpovězení dotazů a řešení konkrétních situací účastníků semináře, - výklad bude provázen elektronickou projekční prezentací.

PŘIHLÁSIT SE

YWJhMzU