» ÚPRAVA DOKUMENTŮ
ÚPRAVA DOKUMENTŮ - PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910
v.s. 19154
Přednáší: Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - Vystudovala český a anglický jazyk na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během doktorského studia se zabývala češtinou, především morfologií českého jazyka a písemným projevem v každodenní praxi. V současnosti se věnuje korekturám textů a vede semináře zaměřené na písemný projev pro různé cílové skupiny.
Termín: úterý 5. listopadu 2019, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.790 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

 

PROGRAM:  

Formální úprava písemností podle aktuální normy, tj. ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.

Šablony pro různé typy písemností v:

- úřední praxi,

- obchodní praxi.

Jednotný vizuální styl.

Zásady pro: - psaní e-mailů,

                    - vytváření tabulek i pro úpravu dokumentů doručovaných prostřednictvím datových schránek.

Správné užívání interpunkčních znamének, zkratek, značek, čísel a číslic (včetně peněžních částek, časových údajů, kalendářních dat apod.).

Pravidla pro:
                   - zvýrazňování,

                   - členění,

                   - označování v textu a jeho částí.

Zásady pro psaní titulů.

Nevhodná slova na konci řádku a význam mezer v textu.

Český pravopis a česká stylistika v praxi stručně a jasně. 

 

Účastníci vzdělávacího programu obdrží šablony úředních a obchodních dopisů. 

PŘIHLÁSIT SE

OGYwMjc3Yz