» INTERNÍ SMĚRNICE
ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ
v.s. 20073
Přednáší: Mgr. Andrea Kovářová - Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, Právnická fakulta obor právní specializace - veřejná správa. Pracuje jako tajemnice Městského úřadu Bučovice.
Termín: čtvrtek 28. května 2020, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM:   

Proč směrnice vůbec tvoříme?

  »  Funkce interních směrnic.

  »  Rizika, kterým se vystavujeme, když je nemáme.

Základní právní rámec a jeho obsah.

  » Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

  »  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké směrnice mít musíme?

  »  Nezbytné minimum interních směrnic, bez kterých se určitě neobejdeme.

Jaké směrnice je dobré mít?

  »  Objasnění „nadstandardních“ směrnic - tzn. těch, které mít nemusíme, ale jakmile je budeme mít, tak zjistíme, že jsou rovněž potřebné.

Životní cyklus směrnic.

   »  Objasnění procesu přípravy, schválení, změn a rušení směrnic, číslování a evidence.

Sladění stavu faktického stavem právním.

  » Samotný obsah směrnic a jeho soulad s reálnými pravidly, které v organizaci platí.

Dodržování stanovených pravidel.

  »  Motto kapitoly:“ pravidla rozhodně nejsou proto, aby se porušovala.“

  »  Případné sankce za porušení stanovených povinností.

PŘIHLÁSIT SE

YmUzO