Kategorie


Školení, semináře v Olomouci

LEDEN 2020

30.01.2020 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

30.01.2020 - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

30.01.2020 - ZMĚNA NA 23.04.2020 - NOVELA - ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - včetně novely

ÚNOR 2020

11.02.2020 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - novinky související s elektronizací

11.02.2020 - ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE

12.02.2020 - GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - nový zákon + novela (účinnost od 24. 4. 2019)

18.02.2020 - KATASTR NEMOVITOSTÍ - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA

18.02.2020 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ

19.02.2020 - JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

27.02.2020 - ZÁTĚŽ A STRES - jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření

27.02.2020 - KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST

BŘEZEN 2020

05.03.2020 - PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH ÚŘEDNÍKA ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉHO CELKU včetně novely odměňování zaměstnanců od 1. 1. 2020

05.03.2020 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

11.03.2020 - STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)

12.03.2020 - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ - zákon č. 199/2017 částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace

12.03.2020 - NOVELA - ZÁKON O DPH (změny 2020-2022)

17.03.2020 - KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ

26.03.2020 - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.

26.03.2020 - PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

26.03.2020 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

DUBEN 2020

09.04.2020 - PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb.

14.04.2020 - NOVELA - ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nový zákon o odpadech, o výrobcích s ukončenou životností, o obalech

14.04.2020 - ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - právní a psychologické minimum

16.04.2020 - ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

16.04.2020 - ZÁTĚŽ A STRES - jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření

22.04.2020 - SPRÁVNÍ ŘÁD PRAKTICKY

22.04.2020 - VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA - KROK ZA KROKEM (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)

23.04.2020 - PRACOVNÍ PRÁVO - MINIMUM PRO PERSONALISTY A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

23.04.2020 - NOVELA - ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - včetně novely

30.04.2020 - NOVELA - DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL. MĚSTA PRAHY, KRAJŮ - nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - změny ZDPH 2020 a dopad změn do praxe

30.04.2020 - ETIKETA V ÚŘEDNÍ PRAXI

30.04.2020 - METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR

KVĚTEN 2020

05.05.2020 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK - včetně aktuálních novel v roce 2020 - zákona o pomoci v hmotné nouzi, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči

05.05.2020 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

05.05.2020 - ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

12.05.2020 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111/2006 Sb.

28.05.2020 - KONTROLA, TERÉNNÍ ŠETŘENÍ A NAVAZUJÍCÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O UKLÁDÁNÍ SANKCÍ A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ V PRAXI

28.05.2020 - ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ

ČERVEN 2020

02.06.2020 - SPRÁVNÍ ŘÁD VE VZTAHU K SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

04.06.2020 - NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

04.06.2020 - SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - změny spojené s novým přestupkovým zákonem

09.06.2020 - ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE

09.06.2020 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ - PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910

18.06.2020 - JAK ÚČINNĚ ZVLÁDNOUT STRESOVÉ SITUACE A PŘEDEJÍT SYNDROMU VYHOŘENÍ

YTZkMDYwN