Školení, semináře v Olomouci

PROSINEC 2018

13.12.2018 - KONTROLA, TERÉNNÍ ŠETŘENÍ A NAVAZUJÍCÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O UKLÁDÁNÍ SANKCÍ A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ V PRAXI - je nám líto, že seminář musíme zrušit

13.12.2018 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

 

LEDEN 2019

15.01.2019 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ - PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910

18.01.2019 - NOVELA - STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (aktuální znění s účinností od 1. 9. 2018)

24.01.2019 - ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE

24.01.2019 - ZÁKON O OBCÍCH

29.01.2019 - ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady

 

ÚNOR 2019

05.02.2019 - NOVELA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - ATKUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH NOVELÁCH (Veřejná služba, částky na živobytí osob v hmotné nouzi, opatření obecné povahy v souislosti s podnětem na jeho zrušení u Ústavního soudu, chystaná změna při poskytování poukázek v rámci příspěvku na živobytí aj.).

05.02.2019 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - NOVINKY SOUVISEJÍCÍ S ELEKTRONIZACÍ

12.02.2019 - NOVELA - ZÁKON O DPH (připravované změny 2019-2021)

12.02.2019 - ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - včetně novely

14.02.2019 - ZÁTĚŽ A STRES - jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření

14.02.2019 - ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH (účinnost od 1. 7. 2017) A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNOVÝ ZÁKON (zákon č. 183/2017 Sb. včetně novely správního řádu)

14.02.2019 - VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORU

19.02.2019 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

21.02.2019 - METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY (aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR)

21.02.2019 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ (PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910)

28.02.2019 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK - včetně novel zákona o pomoci v hmotné nouzi, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči

 

DUBEN 2019

04.04.2019 - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

ZWNmM