Školení, semináře v Olomouci

DUBEN 2019

 

25.04.2019 ZMĚNA NA 06.06.2019 - KONTROLNÍ ŘÁD A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE V PRAXI

25.04.2019 ZMĚNA NA 23.05.2019 - KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST

26.04.2019 - ETIKETA V PRAXI - je nám líto, že seminář musíme zrušit

 

KVĚTEN 2019

07.05.2019 - GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

16.05.2019 - NOVELA - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.

16.05.2019 - NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

16.05.2019 - ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ

23.05.2019 - KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST

23.05.2019 - ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

23.05.2019 - VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORU

23.05.2019 - NOVELA - METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY (aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR)

30.05.2019 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ - PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910

30.05.2019 - ZÁTĚŽ A STRES - jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření

 

ČERVEN 2019

06.06.2019 - DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL. MĚSTA PRAHY, KRAJŮ - nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - návrh na zásadní změny ZDPH od r. 2019-2021 a dopad změn do praxe

06.06.2019 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

13.06.2019 - KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ

13.06.2019 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH NOVELÁCH (veřejná služba, částky na živobytí osob v hmotné nouzi, opatření obecné povahy v souvislosti s podnětem na jeho zrušení u Ústavního soudu, chystaná změna při poskytování poukázek v rámci příspěvku na živobytí aj.)

20.06.2019 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona

27.06.2019 - PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY

27.06.2019 - SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

NmRlM2