Školení, semináře v Olomouci

SRPEN 2019

22.08.2019 - NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ- je nám líto že seminář musíme zrušit. Další termín 19.11.2019 Brno

27.08.2019 - ZÁTĚŽ A STRES - seminář zrušen z pracovních důvodů pana lektora

ZÁŘÍ 2019

05.09.2019 - NOVELA - PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb.

05.09.2019 - ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM

11.09.2019 - NOVÝ ZÁKON + NOVELA ((účinnost od 24. 4. 2019) - GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

12.09.2019 - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.

12.09.2019 - DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL. MĚSTA PRAHY, KRAJŮ - nejnovější metodické informace GFŘ

12.09.2019 - PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

17.09.2019 - ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

17.09.2019 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - novinky související s elektronizací

24.09.2019 - KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ

24.09.2019 - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

ŘÍJEN 2019

01.10.2019 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - aktuální informace včetně účinných a chystaných novelách

01.10.2019 - ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

10.10.2019 - NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ - zákon č. 199/2017 Sb. - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace

17.10.2019 - ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ

24.10.2019 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona

24.10.2019 - PRACOVNÍ PRÁVO - MINIMUM PRO PERSONALISTY A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

31.10.2019 - KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST

LISTOPAD 2019

05.11.2019 - KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - nová katastrální úprava

05.11.2019 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ - PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910

12.11.2019 - ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH (účinnost od 1. 7. 2017) A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNOVÝ ZÁKON (zákon č. 183/2017 Sb. včetně novely správního řádu)

12.11.2019 - ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY + aktuální informace o novelách v oblasti nepojistných dávek

20.11.2019 - STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklad a praxe)

21.11.2019 - ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE

21.11.2019 - JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

21.11.2019 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY - včetně aktuální rozhodovací praxe

21.11.2019 - NOVELA - ZÁKON O DPH (připravované změny 2020-2021)

28.11.2019 - KONTROLNÍ ŘÁD A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE V PRAXI (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)

28.11.2019 - PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH ÚŘEDNÍKA ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉHO CELKU

PROSINEC 2019

05.12.2019 - METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR

05.12.2019 - BEHAVIORÁLNÍ POHOVOR A DALŠÍ PŘÍSTUPY K VEDENÍ POHOVORU

NzFlNG