Školení, semináře v Olomouci

SRPEN 2020

20.08.2020 - KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ

25.08.2020 - NOVELA - ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - včetně novel

ZÁŘÍ 2020

03.09.2020 - ZÁTĚŽ A STRES - JAK ÚČINNĚ ZVLÁDNOUT STRESOVÉ SITUACE A PŘEDEJÍT SYNDROMU VYHOŘENÍ

03.09.2020 - ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

17.09.2020 - VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA - KROK ZA KROKEM (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)

17.09.2020 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

25.09.2020 NOVELA - PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb. 

29.09.2020 - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍHO MAJETKU

ŘÍJEN 2020

06.10.2020 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - novinky související s elektronizací

06.10.2020 - NOVELA - DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL. MĚSTA PRAHY, KRAJŮ - nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - změny ZDPH 2020 a dopad změn do praxe

08.10.2020 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ - aktuálně účinná úprava

08.10.2020 - PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

13.10.2020 NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 Sb. - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)

19.10.2020 - SPRÁVNÍ ŘÁD PRAKTICKY

20.10.2020 NOVELA - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

20.10.2020 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

27.10.2020 - NOVELA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111/2006 Sb.

27.10.2020 - ASERTIVITA - NÁROČNÉ SITUACE - ASERTIVNÍ KOMUNIKACE

30.10.2020 - NOVELA - SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI - VČETNĚ NOVEL č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb. a č. 176/2018 Sb., PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - změny spojené s novým přestupkovým zákonem

30.10.2020 - ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ

LISTOPAD 2020

04.11.2020 - VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU

05.11.2020 - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.

05.11.2020 - NOVELA - KATASTR NEMOVITOSTÍ - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA

05.11.2020 - KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST

10.11.2020 - ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM

10.11.2020 - NOVELA - ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nový zákon o odpadech, o výrobcích s ukončenou životností, o obalech

19.11.2020 - NOVELA - ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

19.11.2020 - NOVELA - METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - aktuální informace k změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR

19.11.2020 - ČSN 01 6910: ÚPRAVA DOKUMENTŮ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI PROCESORY (RADY A TIPY DO PRAXE S DŮRAZEM NA KULTIVOVANÝ PÍSEMNÝ PROJEV)

24.11.2020 - NOVELA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK - včetně novel příspěvku na péči, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, zákona pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a dávek pěstounské péče

24.11.2020 - ZÁTĚŽ A STRES - JAK ÚČINNĚ ZVLÁDNOUT STRESOVÉ SITUACE A PŘEDEJÍT SYNDROMU VYHOŘENÍ

27.11.2020 - JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2020

03.12.2020 - SPRÁVNÍ ŘÁD VE VZTAHU K SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

03.12.2020 - ETIKETA V PRAXI - PROFESIONÁLNÍ VYSTUPOVÁNÍ - PROFESIONÁLNÍ IMAGE

08.12.2020 - NOVELA - KATASTR NEMOVITOSTÍ - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA

08.12.2020 - NOVELA - ZÁKON O DPH (změny 2020-2022)

NDdlNjE0