Školení, semináře v Olomouci

ŘÍJEN 2019

10.10.2019 - NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ - zákon č. 199/2017 Sb. - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace

17.10.2019 - ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ

24.10.2019 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona

24.10.2019 - PRACOVNÍ PRÁVO - MINIMUM PRO PERSONALISTY A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

31.10.2019 - KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST

LISTOPAD 2019

05.11.2019 - KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - nová katastrální úprava

05.11.2019 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ - PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910

12.11.2019 - ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH (účinnost od 1. 7. 2017) A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNOVÝ ZÁKON (zákon č. 183/2017 Sb. včetně novely správního řádu)

12.11.2019 - ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY + aktuální informace o novelách v oblasti nepojistných dávek

20.11.2019 - STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklad a praxe)

21.11.2019 - ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE

21.11.2019 - JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

21.11.2019 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY - včetně aktuální rozhodovací praxe

21.11.2019 - NOVELA - ZÁKON O DPH (připravované změny 2020-2021)

28.11.2019 - KONTROLNÍ ŘÁD A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE V PRAXI (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)

28.11.2019 - PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH ÚŘEDNÍKA ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉHO CELKU

PROSINEC 2019

05.12.2019 - METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR

05.12.2019 - BEHAVIORÁLNÍ POHOVOR A DALŠÍ PŘÍSTUPY K VEDENÍ POHOVORU

LEDEN 2020

30.01.2020 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

BŘEZEN 2020

12.03.2020 - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ - zákon č. 199/2017 částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace

NWU3YTI