Školení, semináře v Olomouci

ÚNOR 2019

19.02.2019 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY - je nám líto, že seminář musíme zrušit pro nemoc paní lektorky

21.02.2019 - NOVELA - METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY (aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR) - je nám líto, že seminář musíme zrušit

21.02.2019 ZMĚNA NA 28.02.2019 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ (PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910) - pro nemoc paní lektorky

28.02.2019 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK - včetně novel zákona o pomoci v hmotné nouzi, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči

28.02.2019 - PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 

BŘEZEN 2019

05.03.2019 - NOVELA - KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA

05.03.2019 - ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM

20.03.2019 - VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU

21.03.2019 - NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)

21.03.2019 - ODMĚŇOVÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCÍ, MĚST A MĚSTYSŮ VE SVĚTLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

21.03.2019 - NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

28.03.2019 - ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

28.03.2019 - PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY.

 

DUBEN 2019

04.04.2019 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona

04.04.2019 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

04.04.2019 - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

05.04.2019 - JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

11.04.2019 - ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nové vyhlášky nakládání s odpady

18.04.2019 - NOVELA - ZÁKON O DPH (připravované změny 2019-2021)

18.04.2019 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

25.04.2019 - KONTROLNÍ ŘÁD A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE V PRAXI

25.04.2019 - KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST

26.04.2019 - ETIKETA V PRAXI

 

KVĚTEN 2019

07.05.2019 - GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

16.05.2019 - NOVELA - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.

16.05.2019 - ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ

23.05.2019 - ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

23.05.2019 - VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORU

23.05.2019 - NOVELA - METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY (aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR)

30.05.2019 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ - PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910

30.05.2019 - ZÁTĚŽ A STRES - jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření

 

ČERVEN 2019

06.06.2019 - DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL. MĚSTA PRAHY, KRAJŮ - nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - návrh na zásadní změny ZDPH od r. 2019-2021 a dopad změn do praxe

06.06.2019 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

13.06.2019 - KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ

13.06.2019 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH NOVELÁCH (veřejná služba, částky na živobytí osob v hmotné nouzi, opatření obecné povahy v souvislosti s podnětem na jeho zrušení u Ústavního soudu, chystaná změna při poskytování poukázek v rámci příspěvku na živobytí aj.)

20.06.2019 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona

27.06.2019 - SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

MWMyYj