» STAVEBNÍ ZÁKON - novela
STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)
v.s. 20098
Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku stavebního zákona, občanského zákoníku a stavebního řádu, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.
Termín: pátek 9. října 2020, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Hradec Králové, Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494/4, salonek
Cena: 1 790 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM: 

× základní pojmy;

× závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. 2018);

× působnost stavebních úřadů;

× souhlas vlastníka dle § 184a SZ;

× územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, územní souhlas, společný souhlas;

× územní řízení – podmínky, proces vedení, účastníci řízení;

× společné územní a stavební řízení;

× územní/společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí;

× souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s

    certifikátem AI;

× změna stavby před dokončením;

× kolaudace;

× změna v účelu užívání;

× přechodná ustanovení novely;

× diskuze, dotazy.

PŘIHLÁSIT SE

OGMwMz