» HMOTNÁ NOUZE-NOVELA
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111/2006 Sb.
v.s. xxx
Přednáší: Mgr. Petr Beck - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - vrchní ministerský rada, od roku 2020 zastupující ředitel odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek, dlouholetá lektorská činnost. Působí jako zkušební komisař u zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.
Termín: Termín není stanoven, 9.00-cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)
Místo: Hradec Králové, Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494/4, salonek
Cena: 1 850 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE.

akreditovaný seminář MPSV ČR - SP/PC.

PROGRAM: 

Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně účinných a chystaných novelách (veřejná služba, opatření obecné povahy, poukázky, písemné doporučení obce, zjišťování nákladů na bydlení u různých typů bydlení apod.).  

 • Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi.
 • Novely zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi.
 • Další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy a jejich novely.
 • Současné otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplývající z posledních novel:
 1. příspěvek na živobytí a jeho vyplácení (poukázky apod.),
 2. doplatek na bydlení a podmínky jeho poskytování,
 3. mimořádná okamžitá pomoc a podmínky pro její poskytování,
 4. částky živobytí osob v hmotné nouzi, veřejná služba, opatření obecné povahy aj.
 • Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení.
 • Metodické pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí a jejich využití.
 • Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi a využití metodických pokynů v systému pomoci v hmotné nouzi.
 • Další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy a jejich novely.

Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi.

PŘIHLÁSIT SE

YjIwMG