Školení, sem. Hradec Králové

BŘEZEN 2020

06.03.2020 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111/2006 Sb.

06.03.2020 - JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

ČERVEN 2020

19.06.2020 - VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MzBmMj