» OBČANSKÝ ZÁKONÍK-STAVEBNÍ ŘÁD
VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU
v.s. xxx
Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.
Termín: Termín není stanoven, 9.00-cca 14.00 h 
Místo: Ostrava-Zábřeh, AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, salonek
Cena: 1 790 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

osvědčení bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

 

PROGRAM: 

× Občanský zákoník a stavební zákon: - jejich postavení v systému českého práva; - vztah soukromého a veřejného práva; - cíle aplikace občanského zákoníku a stavebního zákona.

× Zásady soukromého práva.

× Věci a jejím rozdělení (dopady novely občanského zákoníku pro oblast stavebního řádu).

× Zásada superficies solo cedit: - pojem stavba; - dočasné a liniové stavby.

× Absolutní majetková práva.

× Veřejné seznamy: - domněnka správnosti zápisů ve veřejném seznamu; - zásada materiální publicity.

× Vlastnické právo, omezení, sousedská práva (imise podle občanského zákoníku a stavebního zákona), rozhrady, nezbytná cesta.

× Přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám.

× Věcná práva k věci cizí: – účastníci podle stavebního zákona, – právo stavby; – věcná břemena, – služebnosti a reálná břemena.

× Diskuze, dotazy.

PŘIHLÁSIT SE

 

 

 

NmU3NTA4MT