» NÁDOBY K DOPRAVĚ PLYNŮ
OBSLUHA A MANIPULACE S TLAKOVÝMI NÁDOBAMI K DOPRAVĚ PLYNŮ
Přednáší: Zdeněk Zapletal - Revizní technik. Provádí školení a revize na základě osvědčení a oprávnění vydaného Technickou inspekcí České republiky, organizace státního odborného dozoru - revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení, tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B). Má několikaleté zkušenosti.
Termín
a místo:
na základě telefonické domluvy, tel.: 603 717 305

 

Program:

Zákon č. 262/2006 Sb., § 101-108 – základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců, vyhledávání a vyhodnocování bezpečnostních rizik z hlediska působení tlaku.

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru.

ČSN 078304 – Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů-provozní pravidla.

ČSN 078305 – Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů-technická pravidla.

Vyhláška ČUBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení.

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Vyhláška ČÚBP č. 18/79 Sb. + související Vyhláška č. 551/1990 Sb. + Vyhláška č. 118/2003 Sb.

Vyhláška ČÚBP č. 48/82 Sb., - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

 


Na závěr předán certifikát o absolvování semináře v oboru tlakových zařízení.


YmEzMW