Hodnocení seminářů
HODNOCENÍ SEMINÁŘŮ 2018

Mgr. Bc. David Mazánek - Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.

Spokojenost.                                                                                                        23.10.2018

---------------------------------------------------------------------------------

Petra Shonová, DiS. - Zákon o silničním provozu

Přednáška je vždy skvěle prezentována.

Není co zlepšovat.                                                                                                 20.09.2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Petr Beck - Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi

Výklad jasný, výstižný, na odborné úrovni.

Srozumitelný přednes, odborná úroveň vynikající.

Vyčerpávající odborná úroveň (výborná).                                                                   28.06.2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PhDr. Michaela Černá - Jak tvořit obecní zpravodaj

Výkon lektorky výborný.                                                                                         19.06.2018

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Petr Beck - Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi

Přednes výborný, úroveň vynikající a profesionální.

Jako vždy výborný, splnil očekávání.                                                                         12.06.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA - Metodysociální práce a systémy sociální ochrany

zaměřené na osoby se zdravotním postižením

Lektor - odborník z praxe, práci rozumí a ví, o čem mluví. Přednes výborný.

Seminář velm zajímavý a pro mou práci důležitý, získala jsem další nové informace.         29.05.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. et Mgr. František Zakopal - Zátěž a stres

Pan lektor vynikající!!!                                                                                            29.05.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                        

Ing. Bc. Roman Krčil

Děkuji, vše na 1.                                                                                                   10.05.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Výborné školení.                                                                                                    10.05.2018

-------------------------------------------------------------------------------------

Petra Shonová, DiS. - Zákon o silničním provozu

Není co zlepšit.

Vše výborné.                                                                                                         13.03.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Ivana Grunerová - Úvod do problematiky sociálních dávek

Projev paní lektorky byl velmi pěkný, ucelený a zajímavý. Reagovala na všechny dotazy,

byla ochotná k diskuzi.                                                                                             01.03.2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky

Paní doktorka Kroupová je úžasná lektorka a velmi ráda na její semináře o češtině chodím.

                                                                                                                            27.02.2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PhDr. Irena Hajzlerová - Archivnictví a spisová služba

Po dlouhé době výborný seminář. Lektorka - super! Ví o čem mluví!

Seminář byl po všech stránkách vynikající a pro mne přínosný.                                         25.01.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Petr Beck - Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi

Vynikající výklad - vše odborně vysvětleno, profesionálně připraveno, spokojenost naprostá.

Dobrý přednes, proloženo příklady, výborný odborník, záživný přednes.                             16.01.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Y2FmM