Fotogalerie
Fotografie z vybraných seminářů v roce 2019

 

Katastr nemovitostí-nová katastrální úprava                Základní interní směrnice měst a obcí

- Mgr. Lenka Vrzalová                                              - Mgr. Andrea Kovářová

                                         

 

Jak tvořit obecní zpravodaj                                     Zákon o pozemních komunikacích

- PhDr. Michaela Černá                                           - Mgr. Bc. David Mazánek

                                         

 

Úředník města, obce - právní a psychologické              Asertivita - neříkejte ano, když chcete říci ne

minimum - Mgr. Jiří Moskala, MPA                               - Mgr. Bc. Soňa Coufalová

                                          

 

Zákon o DPH                                                         GDPR a ochrana osobních údajů  

- Ing. Olga Hochmannová                                        - JUDr. Eva Kuzmová                                       

                                        

 

Zákon o silničním provozu                                                  Zákon o pomoci v hmotné nouzi

- Petra Shonová, DiS.                                                        - Mgr. Petr Beck

                                       

YWY4NWUwZ