Fotogalerie
Fotografie z vybraných seminářů v roce 2018

 

DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města    Kontrola, terénní šetření a navazující správní

Prahy, krajů - Ing. Olga Hochmannová                řízení... - JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 

Úvod do problematiky zákona o pomoci v         Odměňování zastupitelů obcí, měst

hmotné nouzi - Mgr. Petr Beck                       a městysů... - Mgr. Andrea Kovářová

 

Čeština není dřina - písemný projev nejen       Zákon o pozemních komunikacích...

pro úředníky - Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.         - Mgr. Bc. David Mazánek

 

Zátěž a stres                                          Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění,   

- Mgr. et Mgr. František Zakopal                  řidičský průkaz - Petra Shonová, DiS.                                             

 

Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole               Time management - manažerem svého

v praxi - Ing. Bc. Michal Sklenář                              času - Mgr. et Mgr. František Zakopal

 

OWZhN