Fotogalerie
Fotografie z vybraných seminářů v roce 2018

 

Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění,    Zákon o pozemních komunikacích -

řidičský průkaz - Petra Shonová, DiS.                 Mgr. Bc. David Mazánek

 

Čeština není dřina - písemný projev nejen        Stavební zákon a jeho velká novela -

pro úředníky - Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.          JUDr. Eva Kuzmová

 

Katastr nemovitostí ve vazbě na nový            Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole

občanský zákoník - Mgr. Lenka Vrzalová          v praxi - Ing. Bc. Michal Sklenář

 

Archivnictví a spisová služba -                      Úprava dokumentů (podle revidované normy   

PhDr. Irena Hajzlerová                                  ČSN 01 6910) - Mgr. Monika Stoklásková                                                

YzBiMW