Kategorie


» PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - včetně novel
v.s. 20100
Přednáší: Ing. Ivana Grunerová - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, vedoucí odvolání a správní agendy Moravskoslezského kraje, dlouholetá lektorská činnost.
Termín: středa 25. listopadu 20209.00-cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MPSV ČR - SP/PC.

PROGRAM: 

◾ Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků.

Aktuální znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - příspěvek na péči - včetně novel.

◾ Příspěvek na péči ve vztahu k EU předpisům.

◾ Podmínky vzniku nároku na dávku.

◾ Pečující osoby.

◾ Stupně závislosti.

◾ Problematika sociálního šetření a obsah posudku lékařské posudkové služby.

◾ Výše příspěvku a možnosti jeho navýšení.

◾ Specifika řízení o dávce.

◾ Přechod nároku na dávku.

• Povinnosti oprávněné osoby a osob pečujících.

◾ Přeplatky.

◾ Diskuse, zhodnocení.

PŘIHLÁSIT SE

YzQ2NT