Kategorie


» STAVEBNÍ ZÁKON - novela
STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)
v.s. 20118
Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku stavebního zákona, správního řádu, přestupkového zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.
Termín: středa 9. prosince 2020, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM:

> základní pojmy;

> závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav  s účinností od 1. 9. 2018);

> působnost stavebních úřadů;

> souhlas vlastníka dle § 184a SZ;

> územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, územní souhlas, společný souhlas;

> územní řízení – podmínky, proces vedení, účastníci řízení;

> společné územní a stavební řízení;

> územní/společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí;

> souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI;

> změna stavby před dokončením;

> kolaudace;

> změna v účelu užívání;

> přechodná ustanovení novely;

> diskuze, dotazy.

PŘIHLÁSIT SE

YTkzNGJhZ