Kategorie


» HMOTNÁ NOUZE-NOVELY
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111/2006 Sb.
v.s. 20134
Přednáší: Mgr. Petr Beck - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - vrchní ministerský rada, od roku 2020 zastupující ředitel odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek, dlouholetá lektorská činnost. Působí jako zkušební komisař u zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.
Termín: čtvrtek 26. listopadu 20209.00-cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.850 Kč/os., v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE.

akreditovaný seminář MPSV ČR - SP/PC.

PROGRAM:

Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi.

Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně účinných
a chystaných novelách (veřejná služba, opatření obecné povahy, poukázky, písemné doporučení obce, zjišťování nákladů na bydlení u různých typů bydlení apod.). 

  • Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi.
  • Novely zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi.
  • Další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy a jejich novely.
  • Současné otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplývající z posledních novel:

         - příspěvek na živobytí a jeho vyplácení (poukázky apod.);

         - doplatek na bydlení a podmínky jeho poskytování;

         - mimořádná okamžitá pomoc a podmínky pro její poskytování;

         - částky živobytí osob v hmotné nouzi, veřejná služba, opatření obecné povahy aj.

  • Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení.
  • Metodické pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí a jejich využití.
  • Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi a využití metodických pokynů v systému pomoci v hmotné nouzi.
  • Další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy a jejich novely.

PŘIHLÁSIT SE

OWU2ZTU5N