Kategorie


» OBČANSKÝ ZÁKONÍK-STAVEBNÍ ŘÁD
VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU
v.s. 20115
Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku stavebního zákona, správního řádu, přestupkového zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.
Termín: středa 25. listopadu 2020, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM: 

Občanský zákoník a stavební zákon: – jejich postavení v systému českého práva;

                                                            – vztah soukromého a veřejného práva;

                                                            – cíle aplikace občanského zákoníku a stavebního zákona.

• Zásady soukromého práva.

• Věci a jejím rozdělení (dopady novely občanského zákoníku pro oblast stavebního řádu).

• Zásada superficies solo cedit: – pojem stavba; – dočasné a liniové stavby.

• Absolutní majetková práva.

• Veřejné seznamy: – domněnka správnosti zápisů ve veřejném seznamu;    

                             – zásada materiální publicity.

• Vlastnické právo, omezení, sousedská práva (imise podle občanského zákoníku a stavebního zákona), rozhrady, nezbytná cesta.

• Přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám.

• Věcná práva k věci cizí: – účastníci podle stavebního zákona, – právo stavby;

                                    – věcná břemena, – služebnosti a reálná břemena.

• Diskuze, dotazy.

PŘIHLÁSIT SE

Njc0OTg