Kategorie


» INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ
ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ
v.s. 20154
Přednáší: Mgr. Andrea Kovářová - Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, Právnická fakulta obor právní specializace - veřejná správa. Pracuje jako tajemnice Městského úřadu Bučovice.
Termín: čtvrtek 12. listopadu 2020, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM: 

Cílem vzdělávacího programu je objasnit důležitost interních směrnic organizace s důrazem na města a obce a ideální životní cyklus tak, aby nebyly „mrtvými pravidly“. Zároveň objasňuje základní pravidla při tvorbě vnitřních předpisů, ať už po stránce obsahové, tak i formální.

Proč směrnice vůbec tvoříme?

 • Funkce interních směrnic. Význam prevence a předcházení represím.
 • Rizika, kterým se vystavujeme, když je nemáme. Komunikační bariéra.

Základní právní rámec a jeho obsah.

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké směrnice mít musíme?

 • Nezbytné minimum interních směrnic, bez kterých se určitě neobejdeme. Obligatorní směrnice. Explicitní a implicitní. Výčet dle právního řádu a jejich obsahové náležitosti.

Jaké směrnice je dobré mít?

 • Objasnění „nadstandardních“ směrnic - tzn. těch, které mít nemusíme, ale jakmile je budeme mít, tak zjistíme, že jsou rovněž potřebné. Návrhy možných směrnic pro města a obce.

Životní cyklus směrnic.

 • Objasnění procesu přípravy, schválení, změn a rušení směrnic, číslování a evidence.

Sladění stavu faktického stavem právním.

 • Samotný obsah směrnic a jeho soulad s reálnými pravidly, které v organizaci platí. Obsahové i formální náležitosti směrnic. Hledání rovnováhy mezi žádoucím a očekáváným.

Dodržování stanovených pravidel.

 • Motto kapitoly:“ pravidla rozhodně nejsou proto, aby se porušovala.“ Kontrola dodržování. Vyžadování respektování.
 • Případné sankce za porušení stanovených povinností. Sankce ve smyslu pozitivním i negativním. Sankce jako krajní trest.

PŘIHLÁSIT SE

ZGUyNGFlNT