Kategorie


» SOCIÁLNÍ DÁVKY - novely
ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK – včetně novel příspěvku na péči, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, zákona pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a dávek pěstounské péče
v.s. 20125
Přednáší: Ing. Ivana Grunerová - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, vedoucí odvolání a správní agendy Moravskoslezského kraje, dlouholetá lektorská činnost.
Termín: úterý 3. listopadu 20209.00-cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MPSV ČR - SP/PC.

PROGRAM: 

Přehled nepojistných dávkových systémů včetně novely zákona o státní sociální podpoře, která mění podmínky nároku a stanovení výše rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení. Podmínky vzniku nároku na jednotlivé dávky, typy a výše dávek, účastníci řízení a jejich povinnosti.

Aktuální právní úprava systému sociálních dávek:

a) sociální pomoc:

          – příspěvek na péči (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách);

          – zákon o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 329/2011 Sb.);

          – systém pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákon

             č. 110/2006 Sb., o životním minimu);

b) systém státní sociální podpory (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).

c) systém dávek pěstounské péče (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Specifika správního řízení v sociálních dávkách. Diskuse.

PŘIHLÁSIT SE

YWZiNjE