Kategorie


» ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE ...
ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM
v.s. 20099
Přednáší: Mgr. Jiří Moskala, MPA - Tajemník městského úřadu, odborník na danou problematiku.
Termín: čtvrtek 22. října 20209.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

 

bude předáno po ukončení semináře

 

PROGRAM: 

Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát právní předpisy vztahující se k naší práci. Základní právní předpisy vztahující se k výkonu práce. Zákon o obcích a zákon o úřednících.

Co bychom měli znát o úřadu, jako o organizaci kde pracujeme? Vnitřní členění úřadu a kompetence v úřadu. Organizační řád a pracovní řád. Vnitřní předpisy úřadu vztahující se k výkonu práce. Sociální klima v organizaci – úřadu. Vnitrofiremní kultura.

Na co se zaměřit ve svých osobních personálních materiálech? Předávací protokoly. Pracovní smlouva. Platový výměr a další.

Pracujeme s lidmi - co bychom měli vědět o lidech? Osobnost, temperament, charakter. Motivace a motivy chování.

Pracujeme v týmu, co o něm vědět? Pracovní tým, konflikty a stres.

Často ve své práci komunikujeme. Co bychom měli vědět o komunikaci? Vystupování v různých rolích. Komunikace a komunikační dovednost. Umění vedení rozhovoru. Vztah s veřejností, vlastní image úředníka.

Co je ještě dobré znát k pracovní pozici úředníka? Jaké jsou nutné předpoklady pro výkon práce úředníka. Které faktory ovlivňují pracovní výkon. Jak poznávat sám sebe, jak a proč se motivovat. Základní chyby v řízení pracovního času a nutnost jeho plánování. Volný čas a relaxace.

PŘIHLÁSIT SE

ZjBlNDAxNm