Kategorie


» VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA - KROK ZA KROKEM (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)
v.s. 20110
Přednáší: Ing. Bc. Michal Sklenář - Ředitel odboru kontroly v Ministerstvu pro místní rozvoj a externí pedagog na Vyšší odborné škole v Praze. V minulosti pracoval na pozici vedoucího Oddělení kontroly v Úřadu vlády České republiky, v soukromém sektoru na pozici Senior konzultanta v oblasti EU fondů a v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na pozici garanta kontrol a zástupce vedoucího oddělení.
Termín: čtvrtek 1. října 20209.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM:  

  • Zákon č. 255/2012 Sb. (kontrolní řád):

          - působnost, možné formy kontroly;

          - pověření ke kontrole, úkony předcházející zahájení kontroly a zahájení kontroly;

          - práva a povinnosti kontrolujícího/kontrolované osoby;

          - protokol o kontrole včetně povinných náležitostí;

          - námitky a jejich vyřízení;

          - ukončení kontroly.

     

  • Zákon č. 320/2001 Sb. (o finanční kontrole):

          - rozdíl mezi vnitřním kontrolním systémem a veřejnosprávní kontrolou;

          - účel a druhy kontrol;

          - principy "3E";

          - kontrolní skupina.

                                                                                      

Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci souvisejících zákonů v praxi.

Součástí semináře budou jednotlivé procesy kontroly objasněné na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů (včetně povinných náležitostí).

V průběhu semináře budou prezentovány konkrétní příklady z praxe, týkající se daných oblastí.

PŘIHLÁSIT SE

NWQ1N2M4