Kategorie


» PREVENCE STRESU-sociál. služby
PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
v.s. xxx
Přednáší: Mgr. Renata Václavková - Působí jako supervizor v sociálních a zdravotnických službách a lektor měkkých dovedností. Pracuje jako lektorka kurzů pro pracovníky v sociálních službách. Absolventka Ostravské univerzity ve studijním oboru Sociální práce a poradenství, dále Psychoterapeutického výcviku Umění pomáhat, Umění terapie a Systemické supervize a koučování.
Termín: Termín není stanoven, 9.00-cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

 Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MPSV ČR - SP/PC/PP/VP.

PROGRAM:   

  • Stres. Co představuje stres u pracovníků v sociálních službách. Stres – vznik, fáze, stresory v sociální oblasti. Temperament - typy. Osobnost člověka.
  • Moje stresory – vnitřní - sebeuvědomění - v čem mám silné stránky, v čem rezervy. Můžeme něco dělat jinak? Vnější stresory - nápor v práci pracovníka v sociálních službách. Psychohygiena.
  • Eustres, distres - situace - výhody, nevýhody.
  • Syndrom vyhoření - vznik, fáze, situace. Využívání technik prevence syndromu vyhoření v sociálních službách. Test míry ohrožení syndromem vyhoření.

        Relaxace. Progresivní svalová relaxace podle Jacobsona. Princip autogenního tréninku. 

  • Zpětná vazba účastníků, diskuse, poznatky.

PŘIHLÁSIT SE

YThhM