Kategorie


» SPRÁVNÍ ŘÁD PRAKTICKY
SPRÁVNÍ ŘÁD PRAKTICKY
v.s. xxx
Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku správního řádu, přestupkového zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, stavebního zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.
Termín: Termín není stanoven, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM: 

» aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na ochranu veřejného zájmu;

» správní orgány:

      - příslušnost,

      - podjatost,

      - vedení řízení,

      - doručování;

» účastníci řízení a zastoupení;

» úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu;

» průběh řízení v prvním stupni:

      - zahájení řízení a jeho průběh,

      - podklady pro vydání rozhodnutí,

      - dokazování.

» rozhodnutí o procesních otázkách v průběhu vedeného řízení:

      - přerušení,

      - zastavení řízení;

» rozhodnutí, druhy vad rozhodnutí dle platné právní úpravy a nečinnost správního orgánu;

» zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty;

» opravné prostředky:

      - řádné a mimořádné,

      - soudní přezkum;

» diskuse, závěr.

PŘIHLÁSIT SE

Yjk1YzU