Kategorie


» VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - NOVINKY SOUVISEJÍCÍ S ELEKTRONIZACÍ
v.s. xxx
Přednáší: Ing. Robert Páleník - Odborník na veřejné zakázky, působil jako ředitel odboru veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, též jako odborný konzultant v oblasti veřejných zakázek, v současné době působí v Projektové kanceláři Kraje vysočina jako specialista na veřejné zakázky, zabývá se poradenstvím a lektorskou činností.
Termín: Termín není stanoven, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM:  

Vzdělávací program je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na novinky související s elektronizací veřejných zakázek.

 

Obecná ustanovení a pravidla elektronické komunikace v zadávacích řízeních, elektronické nástroje a profil zadavatele (definice, předpokládaná hodnota, formy spolupráce zadavatelů, elektronizace zadávacích řízení, některé výjimky a smíšené zakázky).

► Zadávací podmínky, administraci průběhu zadávacích řízení (komise), technické podmínky, poskytování dokumentace, prohlídka, změny ZD, úprava subdodavatelství atd.

Podlimitní režim - zjednodušené podlimitní řízení.

Nadlimitní režim - podmínky pro použití druhů řízení, druhy řízení a postup v nich.

► Kvalifikace (principy, základní, profesní, technická a ekonomická způsobilost dodavatele).

► Otevírání, posouzení, hodnocení (pravidla pro mimořádně nízkou cenu a kritéria hodnocení) ve světle elektronické komunikace.

► Uzavření smlouvy a zrušení, uveřejnění smlouvy (registr smluv), podmínky změny smlouvy a dodatečných zakázek.

► Průběžná diskuse s účastníky v průběhu celého semináře.

PŘIHLÁSIT SE

ZjYxYjB