Kategorie


» APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V PRAXI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ - SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
v.s. 20029
Přednáší: Ing. Bc. Roman Krčil - Od roku 1990 má odbornou praxi ve veřejné správě na úseku správních činností. Pracoval jako vedoucí referátu v postavení odvolacího a prvostupňového orgánu, zástupce přednosty okresního úřadu, vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu, nyní pracuje jako vedoucí občansko-správního a obecního živnostenského úřadu. Je zařazen do seznamu odborníků na obecnou a odbornou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.
Termín: čtvrtek 1. října 20209.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM: 

○  Správní řízení a rozhodnutí. Správní řízení formální a neformální.

○  Účel správního řízení a jeho postup v základních etapách.

○  Rozhodnutí jako výsledek správního řízení.

○  Charakteristické znaky a vlastnosti správního rozhodnutí.

○  Náležitosti rozhodnutí - obsahové a formální.

○  Podrobný rozbor obsahových náležitostí, zejména výrokové části a odůvodnění.

○  Podrobný rozbor formálních náležitostí rozhodnutí. Stejnopis.

○  Elektronická forma rozhodnutí (kdy se rozhodnutí vyhotovuje elektronicky, jaké jsou

    odlišnosti od písemného vyhotovení).

○  Písemné potvrzení rozhodnutí a případy, kdy se vydává.

○  Výroková část a její obsah – struktura a tvorba výrokové části rozhodnutí se zaměřením na výrokovou

    část rozhodnutí ukládajícího povinnost (např. rozhodnutí o vině a trestu).

○  Odůvodnění a jeho obsah – struktura a tvorba odůvodnění rozhodnutí.

○  Časová a logická posloupnost textu.

○  Práce s důkazními prostředky, opomenuté důkazy, hodnocení důkazů.

○  Správní uvážení a uplatnění základních zásad činnosti správních orgánů v rozhodovací činnosti.

○  Formální pravidla editace správního rozhodnutí: - doporučená legislativní pravidla, - jazyková pravidla, -

   citace, - úprava písemností, - formátování, - písmo, - hlavička, - podpis, - razítko.

○  Lhůty pro vydání rozhodnutí.

○  Oznamování rozhodnutí – způsoby.

PŘIHLÁSIT SE

OGNjYzgzN