Kategorie


» DPH - OBCE, MĚSTA
DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL. MĚSTA PRAHY, KRAJŮ - nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - změny ZDPH od r. 2020 a dopad změn do praxe
v.s. xxx
Přednáší: Ing. Olga Hochmannová - Daňová poradkyně, specialistka na DPH, zabývá se ekonomickým i daňovým poradenstvím. Dříve působila na finančním úřadu a na Ministerstvu financí ČR. Je autorkou i spoluautorkou publikací, pravidelně publikuje odborné články.
Termín: Termín není stanoven, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

 

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

 

PROGRAM:  

Změny DPH 2020-2022.

  1. Aktuální informace z oblasti DPH, nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - návrh na zásadní změny ZDPH od r. 2020 a 2021 a dopad změn do praxe u obcí, neziskových i podnikatelských subjektů.
  1. Předmět DPH u obcí a neziskových subjektů, činnosti, které jsou / nejsou předmětem daně, analýza činností, které subjekt vykonává – rozlišení mezi výkony veřejné správy a ekonomickými činnostmi.
  2. Ekonomické činnosti zdanitelné a osvobozené od daně, sazby daně, činnosti osvobozené od daně, výčet a charakteristika.
  3. Souvislost činnosti a nároku na odpočet daně, pravidla uplatňování odpočtu daně.
  4. Pravidla pro uplatňování odpočtu daně – plný / krácený odpočet daně, poměrná část odpočtu daně, výpočet koeficientu, opravy, úpravy a vyrovnání odpočtu daně – vysvětlení postupů na samostatných příkladech.
  5. Vybrané části ZDPH se zvláštnostmi pro obce, města, neziskové subjekty – režim přenesení daňové povinnosti, kontrolní hlášení.
  6. Režim přenesení daňové povinnosti, DPH z manka, nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba, ručení za daň.
  7. Stručná informace o návrzích novel ZDPH.
  8. Diskuze, odpovědi na dotazy účastníků.

PŘIHLÁSIT SE

ZThlMmJlM