» STAVEBNÍ ZÁKON
STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)
v.s. 19119
Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku stavebního zákona, správního řádu, přestupkového zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.
Termín: středa 11. prosince 2019, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Hotel SLAVIA, Solniční 243/17, salonek
Cena: 1.790 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM:

Ø základní pojmy;

Ø závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav  s účinností od 1. 9. 2018);

Ø působnost stavebních úřadů;

Ø souhlas vlastníka dle § 184a SZ;

Ø územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, územní souhlas, společný souhlas;

Ø územní řízení – podmínky, proces vedení, účastníci řízení;

Ø společné územní a stavební řízení;

Ø územní/společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí;

Ø souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI;

Ø změna stavby před dokončením;

Ø kolaudace;

Ø změna v účelu užívání;

Ø přechodná ustanovení novely;

Ø diskuze, dotazy.

PŘIHLÁSIT SE

N2IyZT