Kategorie


» KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ
KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ
v.s. 20146
Přednáší: Mgr. Bc. Soňa Coufalová - Specialistka v oblasti pedagogiky a psychologie, má několikaleté zkušenosti v oblasti rozvoje osobnosti.
Termín: úterý 3. listopadu 20209.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

 

bude předáno po ukončení semináře

 

PROGRAM:

  • Kurz se zaměřuje na rozvíjení komunikačních dovedností při zvládání náročných situací v práci s klientem.
  • Zaměřuje se na zásady jednání a bariéry v komunikaci, techniky aktivního naslouchání, potenciální zdroje konfliktů, a na využití modelových situací pro praxi.
  • Zaměřuje se na pozitivní komunikaci jako účinný nástroj při jednání s lidmi, rozumové a emotivní jednání, soulad verbální a neverbální komunikace, jak snížit trému a neztratit hlavu, zjišťování potřeb klientů, vytváření fondu otázek a projevů aktivního naslouchání, trénink pozitivního vyjadřování, řešení modelových situací.

 

« Co je to konflikt?

« Komunikace s problémovým klientem – základní pravidla využívaná pro styk s veřejností, typy "problémových“ klientů a doporučené způsoby komunikace s nimi.

« Zásady jednání - analýza situace a příprava jednání, informace o druhé straně, faktory ovlivňující jednání, typologie lidí a volba vhodného stylu, bariéry při jednání.

« Role klienta úřadu a pracovníka úřadu při rozhovoru, zásady profesní komunikace.

« Zdroje obtížné komunikace, zásady a techniky aktivního naslouchání, správná argumentace, prevence překvapení, vhodná volba slov.

« Typy a potenciální zdroje konfliktů - vybrané techniky zvládání konfliktů a jejich nácvik, jak zacházet s problémovým klientem, jak překonat nedorozumění, obrana proti slovním provokacím.

« Modelové situace a diskuse nad využitím poznatků získaných během kurzu v praxi.

PŘIHLÁSIT SE

NGJkYTY