Kategorie


» JAK SPRÁVNĚ A EFEK. DORUČOVAT
JAK SPRÁVNĚ A EFEKTIVNĚ DORUČOVAT
v.s. 20126
Přednáší: Ing. Bc. Roman Krčil - Od roku 1990 má odbornou praxi ve veřejné správě na úseku správních činností. Pracoval jako vedoucí referátu v postavení odvolacího a prvostupňového orgánu, zástupce přednosty okresního úřadu, vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu, nyní pracuje jako vedoucí občansko-správního a obecního živnostenského úřadu. Je zařazen do seznamu odborníků na obecnou a odbornou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.
Termín: úterý 3. listopadu 20209.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM: 

■  Význam a účel doručování ve správním procesu.

■  Úprava doručování v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád.

■  Společná ustanovení k doručování.

■  Doručování:

          -  fyzickým osobám,

          -  právnickým osobám.

■  Datové schránky.

■  Doručování veřejnou vyhláškou.

■  Doručování v řízení se zástupcem a opatrovníkem.

■  Doručování orgánům veřejné moci.

■  Seznámení s doručováním podle jiných procesních předpisů:

          - daňový řád,

          - občanský soudní řád.

■  Příklady nesprávně doručovaných zásilek – reklamační proces u držitele poštovní licence.

■  Judikatura Nejvyššího správního soudu na úseku doručování písemností a oznamování rozhodnutí.

PŘIHLÁSIT SE

M2IzN2MwMD