» ETIKETA V ÚŘEDNÍ PRAXI
ETIKETA V ÚŘEDNÍ PRAXI
v.s. 20089
Přednáší: PhDr. Michaela Černá - Je lektorkou seminářů o etiketě, o novinářské práci a o tvorbě obecních zpravodajů. Vystudovala mediální studia, žurnalistiku a genderová studia. V současné době pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Termín: pátek 5. června 2020, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Hotel SLAVIA, Solniční 243/17, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM: 

V průběhu školení se účastnice a účastníci seznámí se základy etikety a dále s etiketou v různých pracovních situacích v úřadě, při kontaktu s klienty, při pracovních, pracovně-společenských a společenských akcích.

V první části školení prochází účastníci základním seznámením s etiketou. Dále se učí kdo má v jaké situaci přednost, jak správně zdravit, představovat (se) a titulovat a jaké jsou odlišnosti v situacích na úřadě a v pracovním styku a mimo něj. Pozornost je také věnována vztahům nadřízených a podřízených a pozici hostitele v úřadu. 

 • Co je to etiketa.
 • Přednosti, seznamování, oslovování, titulování.
 • Zvláštnosti v pozici nadřízeného x podřízeného a v pozici hostitele.

Druhá část školení je věnována hlavně vztahu ke klientům, etiketě při pracovní komunikaci a v pracovních i pracovně-společenských událostech jako jsou schůzky, veletrhy, pracovní obědy, podepisování smluv, městské plesy, ceremoniály či předávání ocenění. Zmíněno je vhodné oblékání pro různé situace a rozebrány jsou příklady nevhodného oblékání do úřadu. Závěrem semináře jsou zmíněny způsoby řešení nepříjemných situací a společenských přešlapů. 

 • Komunikace na pracovišti a s klienty.
 • Pracovně-společenské události.
  • Stolování.
  • Večírky, plesy, ceremoniály a jiné pracovně-společenské události.
 • Dress code a nevhodné oblékání do úřadu.
 • Konflikty a společenské přešlapy.

Při školení je kladem důraz na praktické ukázky i nácviky, seminář je proložen video ukázkami různých situací nebo problémů, kterým lze čelit v praxi úředníka či úřednice.

PŘIHLÁSIT SE

NmMyOT