Školení, semináře v Brně

ŘÍJEN 2019

09.10.2019 - GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - nový zákon + novela (účinnost od 24. 4. 2019)

15.10.2019 - KONTROLA, TERÉNNÍ ŠETŘENÍ A NAVAZUJÍCÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O UKLÁDÁNÍ SANKCÍ A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ V PRAXI

15.10.2019 - KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - nová katastrální úprava

22.10.2019 - ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY + aktuální informace o novelách v oblasti nepojistných dávek

31.10.2019 - ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

31.10.2019 - KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ

LISTOPAD 2019

01.11.2019 - JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

01.11.2019 - ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ

19.11.2019 - NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

19.11.2019 - ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

19.11.2019 - KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST

26.11.2019 - ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM

26.11.2019 - APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V PRAXI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ - SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

26.11.2019 - NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)

29.11.2019 - SPRÁVNÍ ŘÁD PRAKTICKY

PROSINEC 2019

03.12.2019 - NOVELA - ZÁKON O DPH (připravované změny 2020-2021)

03.12.2019 - SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - změny spojené s novým přestupkovým zákonem

10.12.2019 - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - jak správně nakládat s digitálními dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

11.12.2019 - STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)

11.12.2019 - KONTROLNÍ ŘÁD A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE V PRAXI (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)

12.12.2019 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

12.12.2019 - JAK SPRÁVNĚ A EFEKTIVNĚ DORUČOVAT

LEDEN 2020

28.01.2020 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

YTk4NDcz