Školení, semináře v Brně

ÚNOR 2019

07.02.2019 - JAK SPRÁVNĚ A EFEKTIVNĚ DORUČOVAT - seminář přeřazen na 2. 4. 2019

 

26.02.2019 - NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)

26.02.2019 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

26.02.2019 - ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady

 

BŘEZEN 2019

01.03.2019 - NOVELA - STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)

01.03.2019 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910

07.03.2019 - APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V PRAXI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ - SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

07.03.2019 - KONTROLNÍ ŘÁD A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE V PRAXI

07.03.2019 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona - seminář přeřazen na 12. 4. 2019 z pracovních důvodů paní lektorky

12.03.2019 - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty a novely archivního zákona

12.03.2019 - VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORU

12.03.2019 - NOVELY - ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK - včetně novel zákona o pomoci v hmotné nouzi, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči

26.03.2019 - NOVELA - ZÁKON O DPH (PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY 2019-2021)

26.03.2019 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

 

DUBEN 2019

02.04.2019 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - novinky související s elektronizací

02.04.2019 - ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - včetně novely

02.04.2019 - JAK SPRÁVNĚ A EFEKTIVNĚ DORUČOVAT

11.04.2019 - KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA

11.04.2019 - METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR

11.04.2019 - ODMĚŇOVÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCÍ, MĚST A MĚSTYSŮ VE SVĚTLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

12.04.2019 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona

16.04.2019 - ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

16.04.2019 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

16.04.2019 - ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM

30.04.2019 - VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU

30.04.2019 - ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 

KVĚTEN 2019

14.05.2019 - ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE

14.05.2019 - ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady

14.05.2019 - PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

17.05.2019 - JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

24.05.2019 - ETIKETA V PRAXI

28.05.2019 - NOVELA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH NOVELÁCH (Veřejná služba, částky na živobytí osob v hmotné nouzi, opatření obecné povahy v souvislosti s pdnětem na jeho zrušení u Ústavního soudu, chystaná změna při poskytování poukázek v rámci příspěvku na živobytí aj.)

28.05.2019 - NOVELA - DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL MĚSTA PRAHY, KRAJŮ - nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - návrh na zásadní změny ZDPH od r. 2019-2021 a dopad změn do praxe

28.05.2019 - PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY

 

ČERVEN 2019

04.06.2019 - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.

04.06.2019 - VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORU

07.06.2019 - GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

07.06.2019 - ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ

18.06.2019 - ZÁTĚŽ A STRES (jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření)

18.06.2019 - KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST

28.06.2019 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

28.06.2019 - SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU

 

NWJlYmNh