Školení, semináře v Brně

LISTOPAD 2019

26.11.2019 - ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM

26.11.2019 - APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V PRAXI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ - SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

26.11.2019 - NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)

29.11.2019 - SPRÁVNÍ ŘÁD PRAKTICKY

PROSINEC 2019

03.12.2019 - NOVELA - ZÁKON O DPH (připravované změny 2020-2021)

03.12.2019 - SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - změny spojené s novým přestupkovým zákonem

10.12.2019 - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - jak správně nakládat s digitálními dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

11.12.2019 - STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)

11.12.2019 - KONTROLNÍ ŘÁD A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE V PRAXI (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)

12.12.2019 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

12.12.2019 - JAK SPRÁVNĚ A EFEKTIVNĚ DORUČOVAT

LEDEN 2020

28.01.2020 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

28.01.2020 - ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE

ÚNOR 2020

05.02.2020 - GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - nový zákon + novela (účinnost od 24. 4. 2019)

06.02.2020 - ZÁTĚŽ A STRES - jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření

06.02.2020 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - aktuální informace včetně účinných a chystaných novelách

13.02.2020 - SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - změny spojené s novým přestupkovým zákonem

13.02.2020 - VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA - krok za krokem

20.02.2020 - BEHAVIORÁLNÍ POHOVOR A DALŠÍ PŘÍSTUPY K VEDENÍ POHOVORU

20.02.2020 - NOVELA - ZÁKON O DPH (změny 2020-2022)

ODcwNW