Školení, semináře v Brně

ČERVEN 2019

04.06.2019 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - novinky související s elektronizací - pro nemoc pana lektora seminář zrušen. Náhradní termín 10.09.2019

18.06.2019 - KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST- pro nemoc paní lektorky seminář zrušen. Náhradní termín 12.09.2019

25.06.2019 - ZÁTĚŽ A STRES (jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření) - JSOU JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA

28.06.2019 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY- je nám líto, že seminář musíme zrušit

28.06.2019 - SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU- je nám líto, že seminář musíme zrušit

SRPEN 2019

15.08.2019 - ZÁTĚŽ A STRES - jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření

15.08.2019 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY včetně aktuální rozhodovací praxe

20.08.2019 - SPRÁVNÍ ŘÁD PRAKTICKY

20.08.2019 - ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE

29.08.2019 - DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL. MĚSTA PRYH, KRAJŮ - nejnovější metodické informace GFŘ

29.08.2019 - PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁŘÍ 2019

03.09.2019 - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.

10.09.2019 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - novinky související s elektronizací

10.09.2019 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ (PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910)

ZDU3YjN