Školení, semináře v Brně

 

ŘÍJEN 2018

18.10.2018 - NOVELA - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.

18.10.2018 - NOVELA ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)

23.10.2018 - ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 -Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

23.10.2018 - METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

31.10.2018 - NOVELA - STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (aktuální znění s účinností od 1. 9. 2018)

31.10.2018 - PRACOVNÍ PRÁVO A ZÁKONÍK PRÁCE - výklad bude vycházet ze stavu známého ke dni konání semináře

 

LISTOPAD 2018

01.11.2018 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona

01.11.2018 - ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE

08.11.2018 - KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST

15.11.2018 - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - jak správně nakládat s digitálními a listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

15.11.2018 - PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH ÚŘEDNÍKA ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉHO CELKU

16.11.2018 - JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

22.11.2018 - KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA

27.11.2018 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

27.11.2018 - KONTROLNÍ ŘÁD A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE V PRAXI

28.11.2018 - VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU

30.11.2018 - ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH (účinnost od 1. 7. 2017) A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNOVÝ ZÁKON (zákon č. 183/2017 Sb. včetně novely správního řádu)

 

PROSINEC 2018

06.12.2018 - KONTROLA, TERÉNNÍ ŠETŘENÍ A NAVAZUJÍCÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O UKLÁDÁNÍ SANKCÍ A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ V PRAXI

06.12.2018 - ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

11.12.2018 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ (PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910)

11.12.2018 - NOVÉ VYHLÁŠKY - ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady

11.12.2018 - ZÁTĚŽ A STRES - Jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření

17.12.2018 - SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

ZTM0Njh