Kategorie


Školení, semináře v Brně

SRPEN 2020

11.08.2020 ZMĚNA NA 26.08.2020 - SPRÁVNÍ ŘÁD PRAKTICKY

18.08.2020 - ZÁTĚŽ A STRES - JAK ÚČINNĚ ZVLÁDNOUT STRESOVÉ SITUACE A PŘEDEJÍT SYNDROMU VYHOŘENÍ

18.08.2020 - NOVELA - STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)

27.08.2020 - KONTROLA, TERÉNNÍ ŠETŘENÍ A NAVAZUJÍCÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O UKLÁDÁNÍ SANKCÍ A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ V PRAXI

27.08.2020 - ČSN 01 6910: ÚPRAVA DOKUMENTŮ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI PROCESORY (RADY A TIPY DO PRAXE S DŮRAZEM NA KUTLIVOVANÝ PÍSEMNÝ PROJEV)

ZÁŘÍ 2020

01.09.2020 - NOVELA - DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL. MĚSTA PRAHY, KRAJŮ - nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - změny ZDPH od r. 2020 a dopad změn do praxe

01.09.2020 - PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

10.09.2020 - NOVELA - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ - aktuálně účinná úprava

10.09.2020 - NOVELA - ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - včetně novel

15.09.2020 - NOVELA - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - novinky související s elektronizací

15.09.2020 - KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST

15.09.2020 - ASERTIVITA - NÁROČNÉ SITUACE - ASERTIVNÍ KOMUNIKACE

22.09.2020 - NOVELA - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

22.09.2020 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

ŘÍJEN 2020

01.10.2020 - VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA - KROK ZA KROKEM (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)

01.10.2020 - APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V PRAXI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ - SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

01.10.2020 - NOVELA - -ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nový zákon o odpadech, o výrobcích s ukončenou životností, o obalech

14.10.2020 - NOVELA - GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K ONFIRMACÍM - nový zákon + novela (účinnost od 24. 4. 2019)

15.10.2020 - NOVELA - KATASTR NEMOVITOSTÍ - nová katastrální úprava

15.10.2020 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

15.10.2020 - ZÁTĚŽ A STRES - JAK ÚČINNĚ ZVLÁDNOUT STRESOVÉ SITUACE A PŘEDEJÍT SYNDROMU VYHOŘENÍ

16.10.2020 - JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

22.10.2020 - ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM

27.10.2020 - NOVELA - ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

27.10.2020 - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.

LISTOPAD 2020

03.11.2020 - NOVELA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK - včetně novel příspěvku na péči, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, zákona pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a dávek pěstounské péče

03.11.2020 - JAK SPRÁVNĚ A EFEKTIVNĚ DORUČOVAT

03.11.2020 - KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ

12.11.2020 - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)

12.11.2020 - ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ

12.11.2020 - NOVELA - ZÁKON O DPH

25.11.2020 - VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU

26.11.2020 - NOVELA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111/2006 Sb.

26.11.2020 - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍHO MAJETKU

PROSINEC 2020

01.12.2020 - METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - aktuální informace k změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR

01.12.2020 - ČSN 01 6910: ÚPRAVA DOKUMENTŮ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI PROCESORY (RADY A TIPY DO PRAXE S DŮRAZEM NA KULTIVOVANÝ PÍSEMNÝ PROJEV)

01.12.2020 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

09.12.2020 - NOVELA - STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA - souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)

11.12.2020 - ETIKETA V PRAXI - PROFESIONÁLNÍ VYSTUPOVÁNÍ - PROFESIONÁLNÍ IMAGE

OTA5NGYy