Školení, semináře v Brně

DUBEN 2019

 

30.04.2019 - VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU- z pracovních důvodů paní lektorky seminář zrušen

30.04.2019 - ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 

KVĚTEN 2019

14.05.2019 - ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE

14.05.2019 - ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady

14.05.2019 - PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

17.05.2019 - JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

24.05.2019 - ETIKETA V PRAXI

28.05.2019 - NOVELA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH NOVELÁCH (Veřejná služba, částky na živobytí osob v hmotné nouzi, opatření obecné povahy v souvislosti s pdnětem na jeho zrušení u Ústavního soudu, chystaná změna při poskytování poukázek v rámci příspěvku na živobytí aj.)

28.05.2019 - NOVELA - DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL MĚSTA PRAHY, KRAJŮ - nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - návrh na zásadní změny ZDPH od r. 2019-2021 a dopad změn do praxe

28.05.2019 - PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY

 

ČERVEN 2019

04.06.2019 - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.

04.06.2019 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - novinky související s elektronizací

04.06.2019 ZMĚNA TERMÍNU NA 11.06.2019 - VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORU

07.06.2019 - GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

07.06.2019 - ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ

11.06.2019 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

18.06.2019 - ZÁTĚŽ A STRES (jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření)

18.06.2019 - KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA

18.06.2019 - KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST

18.06.2019 - NOVELY - ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK - včetně novel zákona o pomoci v hmotné nouzi, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči

28.06.2019 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

28.06.2019 - SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU

 

MDdhOWZi