Školení, semináře v Brně

PROSINEC 2018

11.12.2018 NOVÝ TERMÍN 17.01.2019 - ZÁTĚŽ A STRES - Jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření - z pracovních důvodů pana lektora seminář zrušen

17.12.2018 - SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

 

LEDEN 2019

17.01.2019 - ZÁTĚŽ A STRES - jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření

17.01.2019 - ZÁKON Č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH (účinnost od 1. 7. 2017) A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNOVÝ ZÁKON (zákon č. 183/2017 Sb. včetně novely správního řádu)

17.01.2019 - METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY (aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR)

22.01.2019 - NOVELA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH NOVELÁCH (Veřejná služba, částky na živobytí osob v hmotné nouzi, opatření obecné povahy v souvislosti s podnětem na jeho zrušení u Ústavního soudu, chystaná změna při poskytování poukázek v rámci příspěvku na živobytí aj.)

22.01.2019 - NOVELA - ZÁKON O DPH (připravované změny 2019-2021)

 

ÚNOR 2019

07.02.2019 - JAK SPRÁVNĚ A EFEKTIVNĚ DORUČOVAT

07.02.2019 - KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ

07.02.2019 - NOVĚ ZAŘAZENO - ZÁKON O OBCÍCH

26.02.2019 - NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)

26.02.2019 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

26.02.2019 - ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady

NmJhMWYy