KONTROLNÍ ŘÁD A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE V PRAXI (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)

v.s. 19169
Přednáší: Ing. Bc. Michal Sklenář - Ředitel odboru kontroly v Ministerstvu pro místní rozvoj a externí pedagog na Vyšší odborné škole v Praze. V minulosti pracoval na pozici vedoucího Oddělení kontroly v Úřadu vlády České republiky, v soukromém sektoru na pozici Senior konzultanta v oblasti EU fondů a v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na pozici garanta kontrol a zástupce vedoucího oddělení.
Termín: čtvrtek 28. listopadu 2019, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.790 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

 

PROGRAM:    

  • Zákon č. 255/2012 Sb. (kontrolní řád):

          - působnost, formy kontroly;

          - úkony předcházející zahájení kontroly;

          - pověření ke kontrole, zahájení kontroly;

          - práva a povinnosti kontrolujícího/kontrolované osoby;

          - protokol o kontrole (včetně povinných náležitostí);

          - námitky a jejich vyřízení;

          - ukončení kontroly;

          - úkony navazující na kontrolu.

  • Zákon č. 320/2001 Sb. (o finanční kontrole):

          - základní pojmy, rozsah finanční kontroly;

          - účel a druhy kontrol;

          - kontrolní metody;

          - principy "3E";

          - kontrolní skupina.

                                                                                      

Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci souvisejících zákonů v praxi.

Součástí semináře budou jednotlivé procesy kontroly objasněné na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů (včetně povinných náležitostí).

V průběhu semináře budou prezentovány konkrétní příklady z praxe, týkající se daných oblastí.

PŘIHLÁSIT SE

 

YjM1MGIyM