JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

v.s. 19163
Přednáší: PhDr. Michaela Černá - Absolvovala obor mediální studia, je lektorkou seminářů o novinářské práci a tvorbě obecních zpravodajů, šéfredaktorka novin a ředitelka spolku Místní média, má širokou publikační činnost v rámci regionálních novin.
Termín: čtvrtek 21. listopadu 2019, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.790 Kč, v ceně oběd a písemný materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

 

PROGRAM:  

  • Očekávání účastníků, hlavní problémy účastníků s obecním zpravodajem v jejich obcích.
  • Co je obecní zpravodaj – čím se obecní zpravodaj odlišuje od jiných médií.
  • Zákony týkající se obecního zpravodaje:

          - Listina základních práv a svobod.                                                            

          - Tiskový zákon č. 46/2000 Sb.                                                               

          - Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

          - Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

          - Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

          - Zákon o právu autorském č. 121/2000 Sb.

          - Zákon o regulaci reklamy reklamě č. 40/1995 Sb.

  • Jak tvořit obecní zpravodaj – forma: - vlastní zpracování versus externí dodavatel, - financování zpravodaje, - internetová verze zpravodaje.
  • Jak tvořit obecní zpravodaj – organizační struktura: - otázka nezávislosti a objektivity, - šéfredaktor, - redakce, - redakční rada, - dopisovatelé.
  • Jak tvořit obecní zpravodaj – obsah: - co vše je obsahem obecního zpravodaje, - zpravodajství versus publicistika, - autorství, - pravidla a etika.
  • Jak psát články pro obecní zpravodaj: - titulky, - perex, - text – jak psát zprávu, - zásady pro psaní zprávy a etické zásady novinářské práce, - jak psát další žánry, - ilustrace ke článku, jak fotit pro noviny.
  • Závěr – diskuse a shrnutí informací.

PŘIHLÁSIT SE

 

M2VhMz