VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - NOVINKY SOUVISEJÍCÍ S ELEKTRONIZACÍ

v.s. 19057
Přednáší: Ing. Robert Páleník - Odborník na veřejné zakázky, působil jako ředitel odboru veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, též jako odborný konzultant v oblasti veřejných zakázek, v současné době působí v Projektové kanceláři Kraje vysočina jako specialista na veřejné zakázky, zabývá se poradenstvím a lektorskou činností.
Termín: úterý 10. září 2019, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Hotel SLAVIA, Solniční 243/17, salonek
Cena: 1.750 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM:  

Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který 1. 10. 2016 nahradil stávající zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na novinky související s elektronizací veřejných zakázek.

 

Obecná ustanovení a pravidla elektronické komunikace v zadávacích řízeních, elektronické nástroje a profil zadavatele (nové definice, změny, předpokládaná hodnota, formy spolupráce zadavatelů, některé výjimky a smíšené zakázky).

► Zadávací podmínky, novinky v administraci průběhu zadávacích řízení (komise), technické podmínky, poskytování dokumentace, prohlídka, změny ZD, úprava subdodavatelství atd.

Podlimitní režim (nové zjednodušené podlimitní řízení).

Nadlimitní režim (podmínky pro použití druhů řízení, nové druhy řízení a postup v nich).

► Kvalifikace (nové principy, základní, profesní, technická a ekonomická způsobilost dodavatele).

► Otevírání, posouzení, hodnocení (nová pravidla pro mimořádně nízkou cenu a kritéria hodnocení) ve světle elektronické komunikace.

► Uzavření smlouvy a zrušení, uveřejnění smlouvy (registr smluv), podmínky změny smlouvy a dodatečných zakázek.

► Průběžná diskuse s účastníky v průběhu celého semináře.

PŘIHLÁSIT SE

 

NDJlMDY