ÚPRAVA DOKUMENTŮ PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910

v.s. 19121
Přednáší: Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - Vystudovala český a anglický jazyk na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během doktorského studia se zabývala češtinou, především na morfologií českého jazyka a písemným projevem v každodenní praxi. V současnosti se věnuje korekturám textů a vede semináře zaměřené na písemný projev pro různé cílové skupiny.
Termín: úterý 10. září 2019, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Hotel SLAVIA, Solniční 243/17, salonek
Cena: 1.790 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM:  

  • Formální úprava písemností podle aktuální normy, tj. ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.
  • Šablony pro různé typy písemností v - úřední praxi, - obchodní praxi. Jednotný vizuální styl.
  • Zásady pro: - psaní e-mailů, - vytváření tabulek i pro úpravu dokumentů doručovaných prostřednictvím datových schránek.
  • Správné užívání interpunkčních znamének, zkratek, značek, čísel a číslic (včetně peněžních částek, časových údajů, kalendářních dat apod.).
  • Pravidla pro - zvýrazňování, - členění, - označování v textu a jeho částí.
  • Zásady pro psaní titulů.
  • Nevhodná slova na konci řádku a význam mezer v textu. Český pravopis a česká stylistika v praxi stručně a jasně.

 

Účastníci vzdělávacího programu obdrží šablony úředních a obchodních dopisů.

PŘIHLÁSIT SE

 

ODBiNDUzN