METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY (aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR)

v.s. 19075
Přednáší: Mgr. Zdeněk Živčák - Vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy, odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti.
Termín: čtvrtek 11. dubna 2019, 9.00-cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Cena: 1.700 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MPSV ČR - SP/PC.

PROGRAM:

• Metody a postupy sociální práce na obcích se zaměřením na osoby se zdravotním postižením.

• Vedení spisové dokumentace, standardizovaný záznam sociálního pracovníka.

• Problematika příjmové nedostatečnosti osob se zdravotním postižením, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením.

• Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění a nepojistných sociálních dávek.

• Podepisování smluv v návaznosti na ust. § 91 odst. 6 zákona o sociálních službách.

• Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat.

• Shrnutí, závěr.

PŘIHLÁSIT SE

 

NTdmYjMz