ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM

v.s. 19042
Přednáší: Mgr. Jiří Moskala - Tajemník městského úřadu, odborník na danou problematiku.
Termín: úterý 9. dubna 2019, 9.00-cca 14.00 h 
Místo: Hradec Králové, Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494/4, salonek
Cena: 1 700 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM:

Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát právní předpisy vztahující se k naší práci. Základní právní předpisy vztahující se k výkonu práce. Zákon o obcích a zákon o úřednících.

Co bychom měli znát o úřadu, jako o organizaci kde pracujeme? Vnitřní členění úřadu a kompetence v úřadu. Organizační řád a pracovní řád. Vnitřní předpisy úřadu vztahující se k výkonu práce. Sociální klima v organizaci – úřadu. Vnitrofiremní kultura.

Na co se zaměřit ve svých osobních personálních materiálech? Předávací protokoly. Pracovní smlouva. Platový výměr a další.

Pracujeme s lidmi - co bychom měli vědět o lidech? Osobnost, temperament, charakter. Motivace a motivy chování.

Pracujeme v týmu, co o něm vědět? Pracovní tým, konflikty a stres.

Často ve své práci komunikujeme. Co bychom měli vědět o komunikaci? Vystupování v různých rolích. Komunikace a komunikační dovednost. Umění vedení rozhovoru. Vztah s veřejností, vlastní image úředníka.

Co je ještě dobré znát k pracovní pozici úředníka? Jaké jsou nutné předpoklady pro výkon práce úředníka. Které faktory ovlivňují pracovní výkon. Jak poznávat sám sebe, jak a proč se motivovat. Základní chyby v řízení pracovního času
a nutnost jeho plánování. Volný čas a relaxace.

PŘIHLÁSIT SE

 

ZGY5Y2ExN