ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

v.s. 19055
Přednáší: Mgr. Bc. David Mazánek - Právník odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Termín: čtvrtek 28. března 2019, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.700 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM: 

Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků při vedení správního řízení vedeného ve věci účelových a místních komunikací a správních deliktů v této oblasti, poslední novelizace zákona a aktuální judikatura - dopady novelizace občanského zákoníku do právní úpravy pozemních komunikací.

■ Kategorizace a zatřídění místních komunikací a změny jejich statutu. - Pozemní komunikace jako stavba. - Vydání rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace - praktická aplikace.

■ Místní komunikace: - jejich vznik; - evidence; - vlastnictví a práva a povinnosti jejich vlastníků; - právní spory spojené s místními komunikacemi.

■ Místní komunikace: - řízení o zřízení věcného břemene pro stavbu místní komunikace, - vyvlastňovací řízení pro budoucí stavbu místní komunikace.

■ Účelové komunikace: - jejich právní status, - vznik, - evidence, - vlastnictví a práva a povinnosti jejich vlastníků.

■ Účelové komunikace – správní řízení vedená ve věci účelových komunikací.

■ Výkon státního odborného dozoru.

Přestupky a jiné správní delikty dle zákona č. 13/1997 Sb. - Postup při projednávání přestupků a jiných správních deliktů -  aplikace zákona o přestupcích a správního řádu. - Specifika dokazování. - Formální náležitosti rozhodnutí. - Materiální stránka rozhodnutí. - Zkušenosti ze soudního přezkumu. - Vydání rozhodnutí v řízení o přestupku - praktická aplikace. - Judikatura.

PŘIHLÁSIT SE

 

YTM2MGE