VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU

v.s. 19048
Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.
Termín: středa 20. března 2019, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.750 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

 

PROGRAM:  

× Občanský zákoník a stavební zákon: - jejich postavení v systému českého práva; - vztah soukromého a veřejného práva; - cíle aplikace občanského zákoníku a stavebního zákona.

× Zásady soukromého práva.

× Věci a jejím rozdělení (dopady novely občanského zákoníku pro oblast stavebního řádu).

× Zásada superficies solo cedit: - pojem stavba; - dočasné a liniové stavby.

× Absolutní majetková práva.

× Veřejné seznamy: - domněnka správnosti zápisů ve veřejném seznamu; - zásada materiální publicity.

× Vlastnické právo, omezení, sousedská práva (imise podle občanského zákoníku a stavebního zákona), rozhrady, nezbytná cesta.

× Přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám.

× Věcná práva k věci cizí: – účastníci podle stavebního zákona, – právo stavby; – věcná břemena, – služebnosti a reálná břemena.

× Diskuze, dotazy.

PŘIHLÁSIT SE

 

NTkyMD