KONTROLNÍ ŘÁD A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE V PRAXI

v.s. 19039
Přednáší: Ing. Bc. Michal Sklenář - Vedoucí Oddělení kontroly na Úřadu vlády České republiky a externí pedagog na Vyšší odborné škole v Praze. V minulosti pracoval v soukromém sektoru na pozici Senior konzultanta v oblasti EU fondů, dříve na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR na pozici kontrol a zástupce vedoucího oddělení.
Termín: čtvrtek 7. března 2019, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Cena: 1.700 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM: 

 • Zákon č. 255/2012 Sb. (kontrolní řád):
 • působnost, formy kontroly;
 • pověření ke kontrole, zahájení kontroly;
 • práva a povinnosti kontrolujícího/kontrolované osoby;
 • protokol o kontrole;
 • námitky a jejich vyřízení;
 • ukončení kontroly;
 • správní delikty;
 • úkony navazující na kontrolu.
 • Zákon č. 320/2001 Sb. (o finanční kontrole):
 • pojmy, rozsah finanční kontroly;
 • účel a druhy kontrol;
 • kontrolní metody;
 • principy "3E";
 • kontrolní skupina.                                                                          

 

Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci souvisejících zákonů v praxi.

PŘIHLÁSIT SE

 

NDViMmM